Om Niløse:

En meget stor landsby (oprindelig fortelandsby, 14 gårde i 1682), som domineres af et stort gadekær, af Niløsegård samt af en tæt bebyggelse af store, grundmurede huse og gårde omkring gadekæret. Trods ombygning og nybygning af huse og servicebygninger rummer den gamle landsbykerne dog træk, der sammen udgør en helhed. I udkanten nyere parcelhusbebyggelse fra 1960’erne og 70’erne. Spor af mange tidligere håndværksbygninger, desuden missionshus, smedie, blikkenslager og snedkerværksted (opført 1904). Den lille hovedgård Niløsegård ligger i landsbyens nordlige udkant. Den er oprettet i begyndelsen af 1700-årene af 4 nedlagte bøndergårde, oprindelig som en stiftelse, der blev henlagt under Sorø Akademi, men senere overgik til privat eje. Til gården har hørt teglværk (nord for landsbyen). (Kilde: Vestsjællands Amt)

Hvor ligger Niløse:

Klik på kortene herunder for at se placering og luftfoto.

klik her klik her
image

Links
Rejseplanen
Krak
Vestsjællands Trafikselskab